Cận cảnh trồng răng Implant từ 1 răng đến toàn hàm tại Dr. Care

Mục lục nội dung

Để Khách hàng có thể tìm hiểu và hình dung cụ thể hơn về hình thức trồng răng Implant. Dr. Care đã tổng hợp đầy đủ các trường hợp trồng răng Implant từ 1 răng đến toàn hàm của nhiều Khách hàng tại phòng khám.

CÁC TRƯỜNG HỢP TRỒNG RĂNG IMPLANT TẠI DR. CARE

KHÁCH HÀNG MẤT 1 RĂNG (RĂNG HÀM) 

KHÁCH HÀNG MẤT 1 RĂNG (RĂNG CỬA)

KHÁCH HÀNG TRỒNG RĂNG IMPLANT ALL-ON-4

KHÁCH HÀNG TRỒNG RĂNG IMPLANT ALL-ON-5

 

KHÁCH HÀNG TRỒNG RĂNG IMPLANT ALL-ON-6 

Liên hệ với Dr. Care Implant
Liên hệ với Dr. Care Implant

(*) Kết quả điều trị có thể khác nhau tùy vào thể trạng mỗi người.

Bài viết cùng chủ đề